Et utemiljø å være stolt av

Drensrenner

Garasjepakken inneholder alt du trenger for å innstallere 3 meter utvendig dreneringsløsning:
3 stk 1 meters dreneringerenner med galvanisert rist.
2 stk endelokk i rustfritt stål for start og slutt av dreneringsrennen.
1 stk løvfang i rustfritt stål, kan fjernes for rengjøring.