Et utemiljø å være stolt av

Jordarmeringsnett

Jordarmeringenett benyttes til å forankre støttemurer. Nettet bidrar til å sikre stabilitet og bæreevne til muren.