Et utemiljø å være stolt av

Fundament

 

Støttemurer samt murer av bygningsblokk skal plasseres på et frostfritt fundament.

Ved støttemurer inntil 120 cm anbefales Aas Fundamentplank som fundament. Ved støttemurer over 120 anbefales Aas Såleblokk som fundament.

Ved bruk av bygningsblokk skal fundament ha loddrett armering som går opp i muren. Som fundament til bygningsblokk anbefales Aas Såleblokk. Aas Såleblokk må armeres og fylles med betong.

Fundamentet er av avgjørende betydning for å beholde en mur fin i mange år framover.