Et utemiljø å være stolt av

BILDE 26

Bilde 1: støttemurblokk