Et utemiljø å være stolt av

Kantstein

Vi leverer ulike typer kantstein. Kantstein er en basis-stein for å lage en stødig og stilfull kant i blomsterbed og urtehager. Bruk av kantstein i gresskanten gir godt grunnlag for ferdsel med plenklipper. Ved legging av belegningsstein og heller etc. benyttes kantstein som kantavslutning på arealet som steinlegges.

Vi leverer følgende typer kantstein:

– Kantstein singel

– Kantstein glatt

– Adel Kantstein gråmix

– Granitt kantstein