Et utemiljø å være stolt av

Aas Støttemur

Aas Støttemur leveres i glatt og struktur fasade.

I glatt fasade leveres muren i grå farge.

I struktur fasade leveres muren i grå og gråmix fasade.

Muren er en svært solid støttemur som tåler større trykk en de fleste murer. Aas Støttemur er utmerket til forstøtning av vegskråninger og brattheng. Den er også velegnet til hage og terrassemurer. Systemet leveres i hel, halv, 3/4 stein, hjørne, ende, sving og topplate.

Blokken er beregnet for murer med høyde inntil ca 2,5 meter ved bruk av jordarmeringsnett.

Blokken stables tørt med overlapp på hver stein. Ferdig oppstablet mur heller ca 20 grader bakover i terrenget, som tilsvarer 36 cm pr høydemeter.

NB:Bildene er tatt under varierende vær og lysforhold. Det er derfor ingen garanti for at fargenyansene i bildene stemmer 100 % med virkeligheten.