Et utemiljø å være stolt av

Aas Adel Pyntemur

Aas Adel pyntemur er en solid murstein med antikk preg. Hver stein har vært gjennom en prosess hvor flater og kanter slites.Muren kan benyttes til små murer, trapp, og portstolpe. Steinen mures opp med fuger i betong eller limes sammen med Pro Ms 50,eller lignende festemiddel for betong.

Aas Adel Pyntemur leveres i normal, sving og halvstein, samt steiner beregnet for lyssetting. Utvendig diameter ved full sirkel er 200cm. Hver svingstein har en sving på ca 17 grader. Som halvstein benyttes Adel kantstein.

Leveres i gråmix fasade.

 

NB:Bildene er tatt under varierende vær og lysforhold. Det er derfor ingen garanti for at fargenyansene i bildene stemmer 100 % med virkeligheten.