Et utemiljø å være stolt av

Fugesand

Fugesand ugrasshemmende
Danfugesand er en kvalitetssand med stor renhet og høyt kvartsinnhold samt en patentert blanding av naturlige og næringsfattige mineraler.

Kornstørrelse: 0 – 1,5mm

Forbruk: Ca 8 m2 pr pose

Emballasje: Sekker i plast. 25 kilo pr sekk, 40 sekker pr pall

Fugesand ubehandlet
Fugesand ubehandlet er en norsk kvalitetssand levert fra Woldstad sandforretning AS

Kornstørrelse: 0 – 1mm

Forbruk: Ca 8 m2 pr pose

Emballasje: Sekker i papir. 25 kilo pr sekk, 40 sekker pr pall