Et utemiljø å være stolt av

Støtsand /natursingel

Vi leverer grå natursingel i kornstørrelse 4-8mm i 500 og 1000 kilo sekk.

Dette er natursingel som er godt egnet til toppdekke på for eksempel blomsterbed.Bruk av singel og fiberduk hindrer ugress i å vokse opp i blomsterbedet.

Singelen er godkjent av Det Norske Veritas som støtsand / fallsand til lekeplasser. Kritisk høyde i meter er 4,95, noe som er betegnet som et meget godt resultat. For større områder kan natursingel leveres i bulk.

Vår natursingel er CE godkjent for bruk under lekeapparat, husker, lekeplasser etc.