Et utemiljø å være stolt av

Trapp

Trappen bygges med ferdige elementer som føyer seg inn i planlagte eller eksisterende hagemiljø. Hvert element består av både opp og framtrinn. Dette gjør at trappen er enkel å sette opp.
Trappetrinnene kan med fordel legges parvis eller flere – for å oppnå et bredere gangareal.

Det er også mulig å legge trinnene med sving.

Om ønskelig kan topplate 25 cm, stabelblokk eller adel pyntemur settes opp ved siden av trappen som avslutning mot terrenget.

Vi leverer trappetrinn i to ulike fasader.

Singel og glatt grå betong overflate.