Aas Redi Støttemur

Redi støttemur er beregnet for plassering ved hjelp av løfteutstyr. Redi classic har front front formet som en hel hugget naturstein.
Redi støttemur er beregnet for plassering ved hjelp av løfteutstyr. Redi exclusive har front formet som seks mindre hugede natursteiner.    
Redi støttemur natural består av samme type byggesteiner som vår Redi støttemur i exclusive og classic fasade, det er kun selve fasaden som er ny.
Redi portstolpe. Redi portstolpe er beregnet for plassering ved hjelp av løfteutstyr. Ved oppsett av stolpe beregnes to element samt plate.  
Topplate til Redi Støttemur er beregnet brukt som trappetrinn. Ved bygging av trapp blir høyde på opptrinn 15,2 cm og bredde blir 117 cm.  
Redi Blomsterurne finnes i exclusiv fasade. Denne urnen har vekt 220 kilo og passer godt i privat og offentlig hagemiljø.