Tilbehør

Drensrenner er et enkelt system som sikrer avrenning av vann på gårdsplassen, foran garasje etc.
Jordarmeringsnett benyttes til å forankre støttemurer. Jordarmeringsnettet legges inn i terrenget bak muren ved oppsett av støttemur.
Norgarden Ledlys   er et konsept av høy kvalitet som er fleksibelt, erergibesparende og som har flott design. Systemet er basert på 12V med trafo.
Snap Edge kantlister er en enkel og økonomisk løsning ved behov for kantsikring. Kantlistene hindrer utglidning av stein ved legging, og kan legges i rette lengder samt sving.
PRO MS 50+ er et produkt som dekker områdene fugemasse, lim og tettemasse i samme patron.